Koulutus & työkokemus

Sairaanhoitaja (psykiatrinen hoitotyö)/Kotkan terveydenhuolto-oppilaitos

Terveystieteiden maisteri (gerontologia ja kansanterveys) /Jyväskylän yliopisto 

Psykoterapeutti, ET/Turun ammattikorkeakoulu, Siria koulutus- ja kehittämiskeskus

Paripsykoterapian täydennyskoulutus 40,5 op/ Therapeia-säätiön koulutuskeskus

Psykofyysisen psykoterapian peruskoulutus 30 op/Turun kesäyliopisto

Työnohjaaja 60 op (Suomen Työnohjaajat ry:n suositusten mukainen koulutus)/Careeria, Porvoo

Aikuiskouluttajan pedagogiset opinnot 60 op (opettajan kelpoisuusopinnot)/Jyväskylän yliopisto

ISST:n sertifioima skeematerapiakoulutus (3 op)/Luote Oy, Kognitiivisen psykoterapian keskus
Kognitiivinen psykoterapia päihdehoidossa 8 ov/Seurakuntaopisto, Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry
Debriefing-ohjaajakoulutus
Interpersoonallinen psykoterapia -koulutus, taso A/Mehiläinen psykoterapiapalvelut
Hypnoosin perusteet/Tieteellinen hypnoosi ry 


Työkokemus: 
Sairaanhoitajana somaattisessa sairaanhoidossa 1993-2000
Sairaanhoitajana a-klinikalla 2000-2009, sairaanhoitajana psykiatrian pkl:lla 9-12/2008
Psykiatrinen sairaanhoitaja terveyskeskuksessa 2009-2014
Kunnan kriisiryhmässä 2011-2014

Tuntiopettaja (sivutoiminen) ammattikorkeakoulussa 2021-2023

Projektiasiantuntija (osa-aikainen) Helsingin kaupunki 2023-

Psykoterapeutti itsenäisenä ammatinharjoittajana vuodesta 2012

 

Etsi