Työnohjaus on ohjattavan työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu työnohjaajan avulla. Työnohjauksessa tutkitaan omaan työhön, työyhteisöön ja työrooliin liittyviä kysymyksiä, kokemuksia ja tunteita. Työnohjauksen tavoitteena on edistää työhön liittyvää oppimista ja kehittää organisaatioiden toimintaa. Työnohjaaja ei anna suoria neuvoja ja ohjeita ohjattavalle, sensijaan hän auttaa kysymyksillään ohjattavaa löytämään ratkaisuja, jäsentämään tilanteita ja oppimaan niistä. Pääsääntöisesti työnohjaus tapahtuu useamman tapaamiskerran pitkäkestoisena prosessina, mutta esimerkiksi kriisitilanteissa työnohjausta voidaan toteuttaa yhden tai muutaman kerran tapaamisena.

Lisää tietoa työnohjauksesta löydät Suomen Työnohjaajat ry:n nettisivuilta www.suomentyonohjaajat.fi/tyonohjaus

Oma työskentelytapani työnohjaajana on ohjattavia kunnioittava ja tilaa antava. Työskentely perustuu tasavertaisuuteen, teoreettisena viitekehyksenä on voimavarakeskeinen ja systeeminen tausta-ajattelu ja työskentely tapahtuu dialogissa ohjattavien kanssa.

(c)2018, All Rights Reserved